Darowizna pieniężna

Przedmiotem umowy darowizny bardzo często są pieniądze. Bardzo ważne w tym przypadku jest to, aby w odpowiedni sposób załatwić wiążące się z tym formalności. Trzeba jednocześnie pamiętać o kwestiach podatkowych.

Grupa podatkowa a wysokość limitów

Co do zasady darowizna gotówki wiąże się z tym, że obdarowany musi zapłacić z tego tytułu podatek dochodowy. Należy jednak pamiętać, że istnieją pewne limity, których nie przekroczenie nie powoduje tego obowiązku. Wysokość tychże limitów uzależniona jest od tego, do której grupy podatkowej należą strony umowy. Przedstawia się to zatem w następujący sposób:

– dla  I grupy podatkowej obowiązuje limit 9637zł (małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie),

– dla  II grupy podatkowej obowiązuje limit 7276 zł (zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwa małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie dalszych zstępnych),

– dla  III grupy podatkowej obowiązuje limit 4902 zł (pozostałe osoby).

Zwolnienia podatkowe i ulgi

Istnieje przy tym opcja uniknięcia obowiązku podatkowego – taki przywilej ma tzw. grupa zerowa funkcjonująca w ramach I grupy podatkowej (małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, pasierbowie, ojczym, macocha i rodzeństwo). Jeżeli zatem dla przykładu w rachubę wchodzi darowizna pieniędzy dla dziecka, obdarowany nie musi płacić podatku. Powinien jednak pamiętać o tym, by zgłosić darowiznę do urzędu skarbowego w przeciągu 6 miesięcy od daty jej otrzymania – do tego celu wykorzystywany jest formularz SD-Z2. co więcej, darowizna musi być udokumentowana – trzeba mieć dowód na to, że został wykonany przelew bankowy bądź przekaz pocztowy. Nie istnieje więc opcja polegająca na przekazaniu pieniędzy z ręki do ręki. W przypadku osób nie należących do zerowej grupy wymóg jest taki, że  obdarowany musi złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie SD-3 w terminie miesiąca od przyjęcia darowizny. Wyliczeniem wysokości podatku zajmuje się fiskus – czas na jego uiszczenie wynosi 14 dni od dnia otrzymania pisma w tej sprawie.

Prawo dopuszcza sytuacje, w których nie jest konieczne zgłaszanie darowizny. Dzieje się tak, gdy:

umowę darowizny sporządzono w formie akt notarialnego,

– wartość darowizn otrzymanych od jednej osoby w przeciągu 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, nie przekracza łącznie kwoty wolnej od podatku.

Ponadto członkowie I grupy podatkowej mogą liczyć na dodatkowe ulgi, jeśli pieniądze przekazane w ramach darowizny są przeznaczone na budowę domu, kupno mieszkania lub spłatę kredytu hipotecznego oraz zostały wydane w ciągu 12 miesięcy od otrzymania.

Nie zgłoszenie darowizny do US rodzi poważne konsekwencje. W przypadku kontroli fiskus może wówczas zastosować sankcyjną stawkę podatku w wysokości 20 proc.

Umowa darowizny – ważne uwagi

Umowę darowizny pieniężnej można sporządzić na zwykłej kartce papieru – mocy prawnej nabiera w momencie  przekazania pieniędzy. Warto jednak pokusić się o sporządzenie jej o notariusza, gdyż z wielu powodów jest to po prostu wygodniejsze. Raz, że nie trzeba w tym układzie składać zgłoszenia do US, a dwa – do odprowadzenia podatku jest zobligowany notariusz.

Uwaga – w umowie darowizny darczyńca może zobowiązać obdarowanego do przekazania pieniędzy na konkretny cel, np. na rzecz fundacji, na rzecz gminy, wybranego stowarzyszenia czy na cele statutowe jakiejś organizacji etc. Może też zażyczyć sobie np. założenia przez obdarowanego lokaty bankowej. Bardzo ważne jest to, aby tego typu żądania zostały wyraźnie zaznaczone w umowie. Obdarowany ma prawo odmowy realizacji tychże wymogów, o ile usprawiedliwieniem jest istotna zmiana stosunków. Ze wspomnianych obowiązków obdarowany może się sam zwolnić – musi oddać podarowane pieniądze w pełnej kwocie.

Dodaj komentarz

Your email will not be published. Name and Email fields are required.

*