Darowizna nieruchomości

Umowa darowizny, przedmiotem której jest nieruchomość to popularna forma przekazania własności – szczególnie chętnie jest stosowania wśród członków najbliżej rodziny, ponieważ pozwala uniknąć obowiązku podatkowego. O czym należy pamiętać, zawierając umowę darowizny nieruchomości?

Wysokość podatku i ulgi

Podatku od darowizny nieruchomości – ziemi, nieruchomości mieszkalnej etc. – nie zapłacą członkowie najbliżej rodziny (małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, pasierbowie, ojczym, macocha i rodzeństwo), o ile zgłoszą darowiznę do właściwego urzędu skarbowego w przeciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy darowizny. Pozostałym podatnikom należącym do I grupy podatkowej przysługuje w takiej sytuacji prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej – polega ona na tym, że nie wlicza się do podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn czystej wartości lokalu do łącznej wysokości nie przekraczającej 110 m kw. powierzchni użytkowej darowanego budynku lub lokalu. Co się zaś tyczy podatników należących do pozostałych grup  podatkowych, zapłacą oni podatek od darowizny, którego wysokość jest uzależniona od:

– przynależności do określonej grupy podatkowej,

– wartości nieruchomości.

W obrębie każdej grupy podatkowej funkcjonują kwoty wolne od podatku.

Uwaga – niekiedy w rachubę wchodzi darowizna mieszkania z hipoteką. W sytuacji, gdy wartość hipoteki jest większa aniżeli wartość nieruchomości, podatek od spadku i darowizn z tytułu nabycia nieruchomości w drodze darowizny będzie wynosić 0 zł. Nie ma w tym momencie znaczenia czy umowa darowizny została zawarta pomiędzy najbliższymi członkami rodziny, czy też osobami obcymi.

Gospodarstwo rolne jako przedmiot umowy darowizny

Kilka słów należy poświęcić tutaj darowiźnie gospodarstwa rolnego, ponieważ takie operacje objęte są one zwolnieniem w podatku dochodowym. Odnosi się to jednak nade wszystko do samego gruntu, a nie dotyczy to wchodzących w skład gospodarstwa rolnego:

– budynków mieszkalnych,

– budynków zajętych na cele specjalistycznej hodowli zwierząt,

– urządzeń do prowadzenia upraw specjalnych.

Ważne uwagi

Co do zasady darowizna działki, mieszkania dla dziecka, mieszkania dla wnuka, lasu czy innej nieruchomości musi zostać sporządzona w formie pisemnej. Wymagane jest to, aby posiadała ona postać aktu notarialnego. Załatwienie tej sprawy u notariusza jest o tyle wygodne, że po pierwsze – to na nim spoczywa obowiązek odprowadzenia podatku, po drugie – tak sporządzona umowa spełnia wszelakie wymogi formalne.

Zawierając umowę darowizny nieruchomości, należy pamiętać m. in. o tym, że darowizny przekazane na 10 lat przed śmiercią darczyńcy doliczane są do udziału spadkowego w przypadku obliczania prawa zachowku.

Dodaj komentarz

Your email will not be published. Name and Email fields are required.

*