Podatek od darowizny

Celem darowizny jest przysporzenie korzyści obdarowanemu kosztem majątku darczyńcy. Generalnie pojawia się tutaj obowiązek podatkowy – w świetle obowiązujących w Polsce przepisów darowizna jest dla podatnika przychodem, ten zaś podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Kwota wolna od podatku

Kwestie związane z obowiązkiem podatkowym są uzależnione głównie od tego, do której grupy podatkowej należy obdarowany. Każdej z tych grup są przypisane limity, przekroczenie których powoduje powstanie obowiązku podatkowego (w sytuacji, gdy nabycie następuje od jednej osoby). Przedstawiają się one następująco:

– 9637 zł  dla I grupy podatkowej (małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie),

– 7276 zł  dla II grupy podatkowej (zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie, pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków, rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych),

– 4902 zł dla III grupy podatkowej (inni nabywcy).

Ile wynoszą stawki podatku?

Obowiązek podatkowy powstaje w momencie, jeśli suma nabyć od jednej osoby przekroczyła w przeciągu 5 lat poprzedzających ostatnie nabycie powyższe limity. Darowiznę trzeba wówczas zgłosić do urzędu skarbowego i zapłacić podatek, wysokość którego jest wyliczana przez fiskus. Stawki podatku kształtują się w następujący sposób:

  • dla I grupy podatkowej:

– 3 proc. przy nadwyżce w wysokości do 10 278 zł,

– 308,30 zł i 5 proc. nadwyżki przy nadwyżce w wysokości przekraczającej 10 278 zł,

– 822,20 zł i 7 proc. nadwyżki przy nadwyżce w wysokości przekraczającej 20 556 zł,

  • dla II grupy podatkowej:

– 7 proc. przy nadwyżce w wysokości do 10 278 zł,

– 719,50 zł i 9 proc. nadwyżki przy nadwyżce w wysokości przekraczającej 10 278  zł,

– 1 644,50 zł i 12 proc. nadwyżki przy nadwyżce w wysokości przekraczającej 20 556 zł,

  • dla III grupy podatkowej:

– 12 proc. przy nadwyżce w wysokości do 10 278 zł,

– 1 233,40 zł i 16 proc. nadwyżki przy nadwyżce w wysokości przekraczającej 10 278 zł,

– 2 877,90 zł i 20 proc. nadwyżki przy nadwyżce w wysokości przekraczającej 20 556 zł.

Ważne uwagi

Prawo dopuszcza sytuacje, kiedy to  darowizna bez podatku (cały czas chodzi tu oczywiście o podatek dochodowy od osób fizycznych, a nie np. vat) jest jak najbardziej możliwa. Dotyczy to jednak tylko i wyłącznie podatników zaliczanych do tzw. grupy zerowej funkcjonującej w ramach I grupy podatkowej. Należą do niej: małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, pasierbowie, ojczym, macocha i rodzeństwo. Muszą oni pamiętać o zgłoszeniu darowizny do właściwego urzędu skarbowego w przeciągu 6 miesięcy od daty jej otrzymania.

W praktyce pomiędzy członkami bliskiej rodziny niejednokrotnie zdarza się darowizna bez umowy. Nabiera ona mocy prawnej, gdy świadczenie zostało zrealizowane, ale w niektórych przypadkach wymagane jest zachowanie formy pisemnej, np. darowizna nieruchomości musi mieć postać aktu notarialnego. Generalnie lepiej jest sporządzać pisemne umowy, ponieważ może mieć to znaczenie w kontekście takich kwestii jak spadek czy zachowek.

Konieczne jest również ujęcie darowizny w rocznym zeznaniu podatkowym – jeśli np. w małżeństwie jest wspólnota majątkowa i małżonkowie rozliczają się razem, składają jedną deklarację. Wyjątek dotyczy tylko zerowej grupy podatkowej – jej członkowie nie muszą uwzględniać darowizny  w zeznaniu pit.

Dodaj komentarz

Your email will not be published. Name and Email fields are required.

*