Obowiązki obdarowanego

Osoba przyjmująca darowiznę musi mieć świadomość tego, iż w związku z tym spoczywają na niej pewne obowiązki, do wywiązania się z których obligują ją obowiązujące w Polsce przepisy. O czym zatem należy pamiętać?

Obowiązek podatkowy

Podstawowym obowiązkiem obdarowanego jest zapłacenie podatku od darowizny, jeśli jej wysokość przekroczyła określone przepisami limity. Obowiązek podatkowy powstaje w momencie:

– złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego,

– spełnienia przez darczyńcę przyrzeczonego świadczenia (jeśli darowizna nie została przekazana w formie aktu notarialnego).

Obowiązek pomocy dla darczyńcy

Obdarowany ma ponadto obowiązek pomocy dla darczyńcy w granicach istniejącego jeszcze wzbogacenia. Oznacza to, że jeżeli darczyńca popadnie w niedostatek, obdarowany jest zobligowany do dostarczania mu niezbędnych środków na utrzymanie bądź potrzebnych na uregulowanie świadczeń alimentacyjnych spoczywających na darczyńcy. Bardzo ważne jest to, aby potrzeby te były usprawiedliwione – są one jednak zdeterminowane indywidualnymi cechami danej osoby. Pod uwagę brane są w tym momencie takie przesłanki jak m. in. płeć darczyńcy, jego wiek, stan zdrowia czy pozycja społeczna.

Obowiązek pomocy dla darczyńcy nie spoczywa na obdarowanym jedynie wówczas, gdy zwróci on darczyńcy wartość wzbogacenia. Zwolnić się z tego obowiązku obdarowany nie może w sytuacji, kiedy liczył się on z obowiązkiem pomocy, a mimo tego wyzbył się korzyści uzyskanej. Obdarowany może zadecydować o tym czy uzyskane od darczyńcy wzbogacenie zwróci jednorazowo, czy też będzie to robił okresowo.

Dodaj komentarz

Your email will not be published. Name and Email fields are required.

*