Darowizna samochodu

Darowizna samochodu to przeniesienie własności samochodu – pociąga to za sobą pewne obowiązki formalne oraz podatkowe. W stosunkach rodzinnych przeniesienie własności stanowi najpopularniejszą formę darowizny z uwagi na konsekwencje podatkowe.

Najlepiej w formie pisemnej

Umowa darowizny samochodu powinna zostać sporządzona w formie pisemnej – co do zasady powinna mieć ona postać aktu notarialnego, ale może zostać sporządzona z pominięciem notariusza (staje się ważna w momencie wydania samochodu obdarowanemu). Bez względu na to czy w rachubę wchodzi darowizna części samochodu, czy też całego pojazdu, umowa – w zakresie której nie obowiązuje jakiś odgórnie przyjęty wzór – musi koniecznie zawierać pewne niezbędne elementy takie jak m. in.:

– data i miejsce zawarcia umowy,

– oznaczenie darczyńcy i obdarowanego,

– oświadczenie darczyńcy o posiadaniu pełnego prawa własności pojazdu,

– oświadczenie darczyńcy o braku obciążeń auta zobowiązaniami na rzecz osób trzecich,

– oświadczenie darczyńcy o darowaniu samochodu,

– oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny,

– termin wydania samochodu.

Kiedy nie płaci się podatku?

Co do zasady darowizna auta powoduje skutki podatkowe. Należy jednak zaznaczyć, iż prawo dopuszcza sytuacje, w których podatek nie jest konieczny, aczkolwiek muszą zostać przy tej sposobności spełnione pewne warunki:

– stronami umowy darowizny samochodu są najbliżsi członkowie rodziny (małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, pasierbowie, ojczym, macocha i rodzeństwo),

– nabycie własności samochodu zostało zgłoszone do właściwego urzędu skarbowego w przeciągu 6 miesięcy od dnia dokonania darowizny.

Ważne uwagi

Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione, wówczas  darowizna połowy samochodu bądź całego jest opodatkowana zgodnie z zasadami obowiązującymi dla I grupy podatkowej.

Wysokość podatku od darowizny w omawianej sytuacji jest uzależniona od dwóch czynników:

– wartości samochodu,

– przynależności obdarowanego do określonej grupy podatkowej.

Należy nadmienić, iż w obrębie każdej grupy podatkowej wyznaczone są limity, których nie przekroczenie nie powoduje obowiązku podatkowego. Z chwilą przeniesienia własności samochodu firma ubezpieczeniowa, w której jest wykupiona polisa OC dla auta ma prawo przeprowadzenia rekalkulacji składki OC.

Warto jeszcze kilka słów poświęcić podatkowi od czynności cywilno-prawnych (pcc). Jeżeli chodzi o umowy darowizny, to podlegają one mu w tej części, gdzie mowa jest o przejęciu przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy.

Pomóc mogą również tego typu firmy – kupimyauto.com/skup-aut-solec-naklo-nad-notecia/

Dodaj komentarz

Your email will not be published. Name and Email fields are required.

*