Spłata kredytu jako darowizna

Zaspokajanie różnych potrzeb za pomocą kredytu nie jest w dzisiejszych czasach czymś nadzwyczajnym. Często w tym kontekście pojawia się pytanie o to, czy spłatę kredytu można potraktować w kategoriach darowizny?

Wspólna spłata kredytu – darowizna czy nie?

To, czy spłata kredytu jest darowizną, zależy od kilku czynników. Za przykład niech posłużą w tym miejscu kredyty hipoteczne zaciągane na zakup mieszkania. Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych nie jest w Polsce łatwą sprawą ze względu m.in. na wysokie ceny nieruchomości i zbyt niskie zarobki. Nierzadko mamy do czynienia z sytuacją, gdy młodzi ludzie chcą kupić mieszkanie, ale nie mają wystarczającej zdolności kredytowej. Wówczas często z pomocą przychodzą rodzice i zaciągają kredyt wspólnie z dzieckiem. Mówiąc innymi słowami – zostają dopisani do wniosku jako współkredytobiorcy. Mieszkanie staje się własnością dziecka, lecz kredyt jest spłacany wspólnie lub tylko przez rodziców. Jak wówczas wygląda kwestia spłaty kredytu przez rodziców a darowizna? Urzędy skarbowe nie mają wątpliwości co do tego, iż nie można tego potraktować jako darowizny. Solidarna spłata kredytu przez rodziców nie oznacza dla dziecka obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn oraz składania do US stosownego formularza. Do momentu spłaty kredytu wszyscy kredytobiorcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za dług. Jeżeli jeden z dłużników spłaca cały kredyt i nie wyraża chęci obdarowania kogokolwiek, obdarowanie nie występuje.

Czym jest spłata kredytu z darowizny?

Z zupełnie inna sytuacją mamy do czynienia, gdy ktoś przekazuje darowiznę pieniężną, a strona obdarowana przeznacza ją na dowolnie wybrany cel, którym może być np. spłata kredytu. To, czy powstaje wtedy obowiązek podatkowy, jest zdeterminowane przynależnością stron umowy darowizny do konkretnej grupy podatkowej. W przypadku nieprzekroczenia określonych limitów nie trzeba płacić podatku od spadków i darowizn. Limity te wynoszą aktualnie:

– 9637 zł dla I grupy podatkowej (małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie),

– 7276 zł dla  II grupy podatkowej (zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwa małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie dalszych zstępnych),

– 4902 zł dla  III grupy podatkowej (pozostałe osoby).

Spłata kredytu hipotecznego z darowizny a brak obowiązku podatkowego

Od darowizny – nie tylko pieniężnej – można w ogóle nie płacić podatku, lecz pod pewnymi warunkami. Przywilejem tym objęta jest grupa zerowa, która funkcjonuje w ramach I grupy podatkowej. Obdarowany musi pamiętać o tym, aby w przeciągu 6 miesięcy od otrzymania darowizny zgłosić ją do US na druku SD-Z2. Wówczas np. spłata kredytu małżeństwa z darowizny może być zwolniona z podatku.

 

Dodaj komentarz

Your email will not be published. Name and Email fields are required.

*