Darowizna firmy

Wiele jest sytuacji, w których przedsiębiorca decyduje się na przekazanie firmy w formie darowizny – najczęściej członkowi rodziny. Powodem podjęcia takiej decyzji mogą być m. in. problemy zdrowotne czy po prostu chęć zajęcia się czymś innym. Jak to wszystko wygląda o strony formalnej?

Na czym to polega?

Z formalnego punktu widzenia darowizna firmy polega na tym, że darczyńca zamyka prowadzoną przez siebie dotychczas działalność, a jej majątek przekazuje komuś innemu, kto prowadzi ją pod swoim własnym nazwiskiem. W związku z zamknięciem firmy darczyńca musi przeprowadzić remanenty likwidacyjne, przy czym na pewno pomocna okaże się niejedna faktura vat dokumentująca pewne operacje.

Darowizna korzystniejsza niż sprzedaż

Generalnie rzecz biorąc, przekazanie w formie darowizny środka trwałego – jak dla przykładu całej firmy bądź też poszczególnych jej elementów, jak np. darowizna samochodu firmowego – nie jest sprawą tak skomplikowaną, jak by się mogło niektórym wydawać. Bez wątpienia przekazanie całej firmę w formie darowizny jest wielu względów znacznie korzystniejsze niż ma to miejsce w przypadku chociażby sprzedaży firmy – a to dlatego, że taka operacja nie jest obłożona podatkiem VAT (przy przekazaniu firmy jako darowizny w dniu likwidacji firmy  stan majątku będzie zerowy).

Ponadto nie trzeba odprowadzać z tego tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Istnieje natomiast obowiązek uiszczenia podatku od spadków i darowizn, ale i tutaj istnieje pewien wyjątek pozwalający uniknąć płacenia tego podatku. Z takiej preferencji skorzystać mogą jednak tylko członkowie najbliższej rodziny, a zatem: rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki i rodzeństwo, małżonek, pasierbowie, ojczym i macocha. Tak więc np. darowizna firmy żonie czy dziecku nie jest objęta podatkiem od spadków i darowizn. Jedyne formalności, jakie trzeba w tym układzie załatwić to zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego w przeciągu 6 miesięcy od daty jej otrzymania. Wskazane jest, by umowę darowizny firmy spisać u notariusza, wówczas to w jego gestii leży poinformowanie fiskusa o zaistniałym fakcie.

Dodaj komentarz

Your email will not be published. Name and Email fields are required.

*