Darowizna w PIT i CIT

Składając roczne zeznanie podatkowe, warto pamiętać o uwzględnieniu w nim darowizn. Aby tego typu odliczenia były uzasadnione, trzeba koniecznie pamiętać przy tej okazji o spełnieniu kilku ważnych warunków.

Limity odliczeń i kwestie formalne

Każdy podatnik powinien pamiętać o tym, iż przysługuje mu prawo do dwóch niezależnych odliczeń w PIT – tak stanowi obowiązująca w tym zakresie ustawa. Kwot z tytułu tychże odliczeń nie wolno sumować, są one rozliczane oddzielnie. Mowa tutaj o:

– 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego,

– 6 proc. dochodu na rzecz organizacji, ale jedynie takiej, która realizuje cele pożytku publicznego – tyczy się to osób fizycznych, gdyż w przypadku osób prawnych obowiązuje limit 10 proc. dochodu.

Darowiznę zarówno w PIT, jak i w CIT, należy umieć udokumentować – w razie kontroli urząd skarbowy wymaga przedłożenia  dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego – może być to np. wydruk z konta darczyńcy. Takie dokumenty powinna posiadać nie tylko firma prowadząca własną rachunkowość i księgowość, ale i osoba fizyczna.

Należy jednak zaznaczyć, iż w przypadku niektórych darowizn powyższe limity nie obowiązują. Dzieje się tak m. in. w przypadku darowizn przekazanych na cele charytatywno-opiekuńcze. Warunek jest przy tym taki, iż darowizny kościelnej musiała zostać przekazana osobie prawnej, co zostaje potwierdzone stosownym pokwitowaniem. Ponadto obdarowany jest zobligowany do spożytkowania darowizny na cele kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej w okresie krótszym niż 2 lata od jej otrzymania, a także do przedłożenia sprawozdania w okresie 2 lat od otrzymania darowizny.

Osoby fizyczne wpisują darowiznę w załączniku PIT/O do zeznania PIT, zaś osoby prawne uwzględniają ją w załączniku CIT-8/O.

Darowizna na rzecz członka rodziny

Należy również pamiętać, iż darowizna to także umowa zawarta pomiędzy członkami rodziny – a zatem pomiędzy osobami fizycznymi. W niektórych okolicznościach jest ona nieopodatkowana. Jeżeli kogoś interesuje w tym obszarze darowizna wolna od podatku, musi pamiętać o tym, iż wchodzi ona w rachubę jedynie pomiędzy członkami najbliższej rodziny tworzącymi tzw. zerową grupę podatkową. Należą do niej rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki i rodzeństwo, a także małżonek, pasierbowie, ojczym i macocha. Co do zasady wymagane jest też  zgłoszenie darowizny fiskusowi w przeciągu 6 miesięcy od daty jej otrzymania. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy:

– umowę darowizny sporządzono u notariusza (to czy obowiązuje tu taksa notarialna to już zależy od indywidualnego przypadku),

– wartość wszystkich darowizn, które obdarowany otrzymał od tej samej osoby w ciągu ostatnich 5 lat nie przekroczyła kwoty 9 637 zł.

Dodaj komentarz

Your email will not be published. Name and Email fields are required.

*