Darowizna lasu

Czy prywatny las może być przedmiotem darowizny? Jak najbardziej tak, niemniej jest kilka kwestii, o których przy tej okazji trzeba koniecznie pamiętać. Mają one związek nie tylko z przepisami dotyczącymi spadków i darowizn, ale również z ustawą o lasach.

Jak przekazać las w formie darowizny?

Przekazanie darowizny, której przedmiotem jest las, musi mieć postać aktu notarialnego. Co do zasady taka czynność rodzi obowiązek podatkowy. Wysokość należnego podatku, jaki trzeba odprowadzić, jest uzależniona od wartości nieruchomości, jaką w tym przypadku jest las – oszacowanie wartości nieruchomości to zdanie rzeczoznawcy majątkowego. Inną przesłanką odgrywającą ważną rolę w omawianym kontekście są relacje łączące strony umowy darowizny – istotne jest to, do której grupy podatkowej należą. To determinuje wysokość limitów, których przekroczenie skutkuje obowiązkiem podatkowym. Wyróżnia się następujące grupy podatkowe:

– I grupy podatkowa z limitem 9637 zł: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie,

– II grupa podatkowa z limitem 7276 zł: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie, pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków, rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych,

– III grupa podatkowa z limitem 4902 zł: inni nabywcy.

Ponadto w obrębie I grupy podatkowej funkcjonuje grupa 0: małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, pasierbowie, ojczym, macocha i rodzeństwo. Jeśli stronami umowy darowizny są jej członkowie, wówczas mogą uniknąć płacenia podatku, jeśli w przeciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy darowizna zostanie zgłoszona do urzędu skarbowego.

Wszyscy podatnicy powinni natomiast pamiętać o tym, że wymagane jest  ujęcie darowizny w rocznym zeznaniu podatkowym – zwolnieni z tego obowiązku są jedynie członkowie grupy 0, o ile wcześniej dokonali zgłoszenia darowizny.

Darowizna a ustawa o lasach

Od 30 kwietnia 2016 r. obowiązuje ustawa o lasach, która sporo kontrowersji wzbudzała już na etapie prac nad nią. W zamyśle ustawodawcy została wprowadzona po to, aby ograniczyć nabywanie gruntów leśnych w Polsce przez cudzoziemców. Stanowi ona, iż prawo wykupu lub pierwokupu prywatnych lasów ma Skarb Państwa. Jak to się ma do darowizn? Przepisy nie dotyczą  osób bliskich – im w dalszym ciągu można przekazywać działki zalesione lub lasy. Trzeba jednak powiadamiać Lasy Państwowe o takich transakcjach – w praktyce należy stosowna informację przekazać nadleśniczemu. Wspomniane powyżej prawo pierwokupu dotycz sytuacji, gdy grunty leśne są nabywane na podstawie umowy sprzedaży.

Dodaj komentarz

Your email will not be published. Name and Email fields are required.

*